رسوب در مبدل های حرارتی چیست؟

2018-10-08T12:34:47+03:30اکتبر 8th, 2018|آموزش|

رسوب در مبدل های حرارتی چیست؟ رسوب  در واقع انباشته شدن مواد غیر مطلوب روی [...]