بازرگانی تکنو سرویس نماینده انحصاری مبدل های صفحه ای و مایکروچنل های دانفوس و همچنین مبدل های صفحه ای ساندکس در ایران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش تهران که در آبان ماه 96 برگزار شد حضوری پر رنگ با ارائه فیزیکی اکثریت دستگاه ها همراه با توضیحات کامل و کاتالوگ های جامع محصولات در جهت آشنایی کامل جزئیات دستگاه ها به مشتریان داشت. رضایت کامل مشتریان همیشگی از خرید و مشتریان جدید از توضیحات دریافت شده باعث سربلندی و افتخار این مجموعه میباشد.