با افزوده شدن ساندکس، دانفوس موقعیت خود را در بازار جهانی برای بازارهای حرارتی وبرودتی تقویت میکند. دانفوس و ساندکس توافقنامه ای  برای خرید  مالکیت کامل گروه صنعتی ساندکس، یکی از پیشتازان در فن آوری انتقال حرارت اعلام کرده اند. ساندکس در حال توسعه، تولید و فروش مبدلهای حرارتی است و این شرکت ایده آل برای بخش تجاری گرمای دانفوس است.

ساندکس یک شرکت با عملکرد خوب است که دارای آزمایش های متعدد مبدل حرارتی است که کاملا با     جاه طلبی دانفوس برای تقویت موقعیت جهانی در بحث انتقال گرما سازگار است. نیلز ب. کریستینسن،  مدیر عامل شرکت دانفوس  می گوید: با پیوستن ساندکس می توانیم سبد کالا و خدمات گسترده تر، حتی رقابتی تر و نوآورانه ای را در انتقال گرما به نفع مشتریان خود ارائه دهیم. ترکیب دو شرکت، ساندکس و شرکت مبدل گرمایی دانفوس، یک اهرم مهم برای توسعه موقعیت بازار در حال حاضر قوی در انرژی منطقه و افزایش ارتباط در  صنایع به عنوان دریایی، غذا و نوشیدنی، ساحل و صنعتی تبرید ایجاد میکند.

مدیرعامل ساندکس:   Sondex و Danfoss هر دو از موقعیت های قدرتمندی برخوردار هستند و ما در حال حاضر از یک رابطه قوی و طولانی مدت در زمینه های کلیدی لذت می بریم. در حال حاضر، ما شرکت ها را ترکیب می کنیم تا تاثیرات بیشتر در بازار ایجاد کنیم. من بسیار خوشحالم از این فرصت ادغام در جهت نقطه قوت شرکت استفاده شده است. من مطمئن هستم که با هم ما کار بسیار ارزشمند و بی نظیر در بازار داشته باشیم. ساندکس در شهر کولدینگ، دانمارک اداره می شود و حدود 1200 کارمند در سراسر جهان را استخدام دارد که پس از ادغام، این شركت بخشی از شركت دانفوس می شود. طرفین قیمت خرید یا سایر شرایط معامله را اعلام نکرده اند.