دریافت گواهینامه کیفیت AHRI توسط ساندکس

  • ساندکس به منظور تکمیل مدارک فنی و گواهینامه های بین المللی خود، موفق به دریافت استاندارد AHRI آمریکا جهت مبدلهای صفحه ای خود گردیده است.
  • دریافت این گواهینامه در حالی صورت پذیرفته که این دستگاهها تأییدیه فنی صد در صدی را در تست های مختلف پاس نموده است.
  • مدیریت عامل ساندکس، آقای نیلسن در این راستا اعلام نمودند که این گواهینامه و تأییدیه صد در صدی را به صنایع مختلف و مشتریان ساندکس تقدیم نموده و امید است که شرکت ساندکس گوشه ای از اعتماد مشتریان را پاسخگو بوده باشد.