مزایای کویل MCHE دانفوس نسبت به نوع فین تیوب در دستگاه های تـهویه مطبوع

  • ساختار تماما آلومینیومی و کاهش مواد خام اولیه بکار رفته در فرآیند تولید:

با توجه به ساختار تماما آلومینیومی و فوق العاده کامپکت کویل MCHE ساخت شرکت دانفوس، مواد خام اولیه بکار رفته در آن در مقایسه با کویل های Fin & Tube (فین آلومینیومی و لوله مسی) به میزان 60% کمتر و در نتیجه هزینه مواد خام اولیه کمتر می باشد.

  • کاهش شارژ مبرد:

در صورت استفاده از کویل مایکروچنل دانفوس به عنوان کویل کندانسور در چیلر و یا سیستم پکیج یونیت میزان شارژ مبرد تا 77% کاهش می یابد. همچنین این کویل ها با تمام مبردهای رایج و استاندارد موجود در صنعت تهویه از جمله R410A,R404A,R407c,R134a,R22  و … سازگار است. کاهش میزان شارژ مبرد در دستگاه های مجهز به کویل مایکروچنل، ریسک ناشی از بروز نشتی در سیستم و آثار مخرب زیست محیطی آن را کاهش میدهد.

  • راندمان بالا:

بـا توجـه به افـزایـش سـطـح تـمـاس حـرارتـی و سـاخـتـار خـاص کـویـل مـایـکـرو چـنـل دانـفـوس، رانـدمان آن نسبـت  به نـوع Fin & Tube به میزان 30% بالاتر می باشد که این امر باعث افزایش ضرایب عملکرد از جمله EER , COP  و … در دستگاه ها میگردد.

  • فضای اشغالی کمتر، وزن کمتر:

با توجه به راندمان بالا، مایکروچنل ها از نظر ابعادی بسیار کامپکت می باشند. سازندگان، با استفاده از این کویل ها میتوانند دستگاه هایی کوچکتر و سبک تر عرضه کنند تا جائیکه در مقایسه با کویل های Fin & Tube ابعاد کویل به میزان 35% کمتر و تا 68% سبک تر می باشد. در نتیجه هزینه های مربوط به حمل و نقل کالا کاهش پیدا کرده و از طرفی فرآیند طراحی آسان تر می گردد.

  • دوام بالاتر:

مهمتر از همه موارد فوق، مزیت اصلی کویل مایکروچنل نسبت به نوع لوله و فین (Fin & Tube) این محصولات، دوام بالاتر و عمر بیشتر آن است، ساختار تمام آلومینیوم آن مقاومت در برابر خوردگی را افزایش داده که باعث عمر بیشتر آن می گردد و در نتیجه هزینه های مربوط به تعویض و جایگزینی را به تاخیر می اندازد. در کویل های F&T  به دلیل استفاده از دو آلیاژ غیر همجنس ( فین آلومینیومی و لوله مسی) در محل تماس فین و لوله پیل الکتریکی تشکیل شده که باعث خوردگی می گردد و این امر در کویل های مایکروچنل دانفوس مرتفع گردیده است.

  • افت فشار کمتر هوا و در نتیجه سر وصدای کمتر:

با توجه به ساختار آیرودینامیکی خاص و مقاومت کمتر در برابر عبور هوا، افت فشار هوا هنگام عبور از روی کویل بسیار کمتر بوده و لذا سرعت مجاز عبور هوا از روی کویل مایکروچنل بیـشتر است (حدود 40 درصد کمتر) که باعث انتخاب فن کوچکتر و دسی بل صدای پائین تری می گردد.

  • گرفتگی کمتر کویل مایکروچانل نسبت به نوع فین تیوپ

تصاویر ذیل گرفتگی هر دو نوع کویل را درمحیط آزمایشگاهی و پس از 24 ساعت تست غبار نشان میدهد. در مقایسه با گرفتگی کامل کویل فین تیپ ، مشاهده میشود که کویل مایکروچانل هنوز حدود 40 تا 50 درصد از گرفتگی در امان مانده است.

  • قیـمـت پـائیـن تـر و در نـتیـجه به صـرفه بـودن مـایـکروچـنـل هـا از لـحـاظ اقتـصادی با وجـود همـه مزیت های فوق.

  • تعمیرات بسیار آسان

برخلاف کویل های F&T در صورت نشتی و سوراخ شدن کویل های مایکرو چنل نیازی به جوشکاری نبوده و با چسبهای مخصوص اپوکسی رفع نشتی می گردد.

  • آمـاده تـحویـل بـودن کـویـل هـای مـایـکروچنل باعـث کـاهش زمـان تـولید و تـحویل دسـتگاه ها تـوسط سازندگان شده و حذف زمان تولید کویل از پروسه تولید را به دنبال دارد.

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt