حضور در نمایشگاه ها و سمینار های دانفوس

بازرگانی تکنو سرویس جهت معرفی محصولات و تکنولوژیهای دانفوس در ایران نقش بسزایی دارد. معرفی مبدلهای صفحه ای جوشی و مایکروچانل های دانفوس برای اولین بار توسط بازرگانی تکنو سرویس در نمایشگاههای متعدد، تبلیغات محیطی و مجلات و نیز توزیع بیش از 200 هزار کاتالوگ به زبان فارسی صورت پذیرفته است. علاوه بر حضور در نمایشگاهها و سمینارهای مختلف، بازرگانی تکنو سرویس در خصوص آمورش و نصب مبدلهای دانفوس نیز فعالیتهای عمده ای داشته است.

نظر به موفقیت های این مجموعه در معرفی کالا و تکنولوژی های جدید دانفوس در ایران که مستلزم تلاش و پشتکار روز افزون میباشد، مدیریت دانفوس از بازرگانی تکنو سرویس تقدیر و تشکر نموده است.

امید است با تلاش و حضور مستمر، در معرفی تولیدات جدید و تکنولوژی های روز که تأثیر بسیاری در کاهش هزینه های انرژی و افزایش کارآمدی را به دنبال دارد، مؤثر واقع شود.

previous arrow
next arrow
Slider

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt