مزایای مبدل های  واشری ساندکس

  • سهولت در باز نمودن صفحات و تمیزکاری
  • قابلیت افزایش تعداد صفحات مبدل و افزایش ظرفیت
  • راندمان بسیار بالا به دلیل شیارهای داخلی صفحات و * بودن جریان
  • ابعاد کوچک، وزن کم، نصب و بهره برداری سریع
  • بسیار مناسب جهت کاربری های با اختلاف کم * (Close Approach temp)
  • امکان استفاده چند منظوره از مبدل در یک پروسه
  • کاهش آلودگی و گرفتگی مبدل
  • کاهش ضریب رسوب پذیری به دلیل شیارهای خاص صفحات و جریان * سیال
  • قیمت ارزان تر در مقایسه با مبدل های دیگر

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt