راهنمای نصب مبدل های واشری ساندکس

جهت جلوگیری از هر گونه مشکل یا اختلال عملکردی در سیستم، حتماً بایستی تمام آیتم های مندرج در منوال نصب، نگهداری و راهبری مبدل های واشری ساندکس مطالعه شده و مطابق با آن ها، نصب مبدل های صورت پذیرد.در منوال های پیوستی که به صورت فایل PDF ارائه شده اند، تمامی موارد مربوط به حمل و نصب و شستشو، نگهداری لوله کشی، فضای سرویس مورد نیاز و کلیه موارد مشابه توضیح داده شده اند.لطفاً قبل از نصب و راهبری منوال ها را مطالعه نموده و مورد استفاده قرار دهید.بدیهی است شرکت ساندکس و نمایندگی تکنوسرویس در ایران پاسخگوی هر گونه ابهام یا سوالات فنی مشتریان عزیز بوده، اما هیچ  گونه گارانتی یا مسئولیتی در قبال نصب اشتباه و مغایر با مفاد منوال ها را به عهده نمی گیرد.

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt