تأمین تجهیزات پروژه شبکه متروی دبی توسط ساندکس

  • شرکت ساندکس در راستای گسترش پروژه های بین المللی خود، موفق گردید قرارداد تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات خود را در پروژه متروی دبی در امارات متحده عربی منعقد نماید.
  • شبکه متروی شهری دبی، اولین و بزرگترین شبکه متروی شهری در خاورمیانه باوده و در نوع خود بسیار مجهز و پیشرفته میباشد.
  • تأمین تجهیزات فوق، که نقش بسیار مهمی در کارایی سیستم تهویه مطبوع شبکه متروی دبی دارد توسط دفتر ساندکس در دبی (Gulf Sandex Fzco) صورت پذیرفته است.

دفتر ساندکس در دبی