کاربردهای کویل مایکروچنل ساخت شرکت دانفوس

کویل های مایکروچنل ساخت دانفوس بعنوان کویل کندانسور و کویل انبساط مستقیم (DX) در دستگاه های ذیل استفاده می گردد:

  1. چیلرها (بعنوان کویل کندانسور)
  2. کندانسینگ یونیت ها (بعنوان کویل کندانسور)
  3. سردخانه های بالای صفر، یخچال ها، یخ سازها و تجهیزات سرمایشی مورد نیاز جهت نگهداری مواد غذایی در فروشگاه ها، هتل ها و رستوران ها
  4. ایر درایرهای صنعتی در صنایع مختلف
  5. اسپلیت ها و داکت اسپلیت ها (بعنوان کویل کندانسور و کویل DX)
  6. پکیج های روفتاپ (بعنوان کویل کندانسور و کویل DX)

دیاگرام نصب کویل مایکرو چنل دانفوس در چیلرها

دیاگرام نصب کویل مایکرو چنل دانفوس در سیستم های هیت پمپ

تجهیزات برودتی مختلف ساخت شرکت دانفوس در سیکل تبرید

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt