کویل های مایکروچنل جایگزینی بسیار عالی برای کویلهای فین تیوب در چیلرها ، پکیج یونیت ها، یونیت های سرد خانه، اسپلیتها و کلیه دستگاه های برودتی شده و علاوه بر کاهش چشمگیر وزن (حدود 70 درصد) ، ابعاد بسیار کامپکت، کاهش متریال مصرفی و کاهش  شارژ مبرد (حدود 70 درصد) شده و علاوه بر آن با افزایش چشمگیر راندمان باعث ارتقای عملکرد دستگاه ها و ایجاد تحول در بخش صنایع  برودتی شده است.

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt