كاربردهای عمده مبدل حرارتی صفحه‌ای دانفوس به شرح ذيل می باشد:

كاربرد های گرمايشی:

 • جايگزين منابع كويلدار و دوجداره آبگرم مصرفی در ساختمان ها، گرمايش از كف، گرمايش ذوب برف در پاركينگ ها و پياده رو ها، گرمايش آب استخر و جكوزی

كاربرد های سرمايشی:

 • بعنوان اواپراتور و كندانسور در چيلرها و سيستم های هيت پمپ
 • بعنوان اكونومايزر، سابكولر و دي سوپر هيتر در سيستم های تبريد
 • بعنوان مبدل واسطه جهت سرمايش پروسه های صنعتی توسط برج خنك كننده (برج مدار بسته)

كاربرد های صنعتی:

 • ايردراير در سيستم های هوای فشرده و خنك كننده روغن (اويل كولر) در سيستم های صنعتی

كاتالوگ مبدل‌های صفحه‌ای جوشی دانفوس

جهت دسترسی به جداول فنی و مبدل صفحه ای در کاربردهای مختلف میتوانید از کاتالوگ ذیل استفاده نمائید.

كاربردهای ديگر برای مبدل‌های صفحه‌ای جوشی دانفوس

 • سيستم های هيدروليك
 • هيت ريكاوری
 • سرمايش روغن‌كاری
 • سيستم های ديونايزر آب
 • گرمايش روغن صنعتی
 • كاربردهای بويلری
 • كاربردهای پروسه‌ای
 • سيستم‌های هوای خشك

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt