استفاده از مبدل های صفحه ای جوشی دانفوس بعنوان اکونومایزر باعث افزایش راندمان یا ضریب کارایی در انواع چیلرها و سیستم های تبرید میگردد . استفاده از اکونومایزر در چیلرها و سیستم های برودتی علاوه بر افزایش میزان سرماسازی دستگاه ، باعث میشود که فن های کندانسور کمتر کار نماید یا در مناطق حاره ای و در دمای  بالای محیط عملکرد نرمال دستگاه را تضمین نماید.

فواید کلی استفاده از مبدل های صفحه ای دانفوس بعنوان اکونومایزر بشرح ذیل میباشد:

1- افزایش راندمان یا ضریب کارایی در چیلرها و سیستم های برودتی

2- افزایش سابکولینگ به عملکرد صحیح شیر انبساط کمک کرده و از فلشینگ قبل از شیر انبساط جلوگیری می کند .

3- مبدل صفحه ای دانفوس باعث تبخیر کامل مبرد قبل از کمپرسور شده و از کمپرسور در مقابل ورود مایع و احتمال آسیب به آن محافظت می کند .

4- هزینه تجهیزات جانبی مورد نیاز آن کم است

(جهت تعیین ظرفیت مبدل مورد نیاز یا تهیه اکونومایزر با دفتر فنی شرکت تهویه سام و یا فروشگاه تکنو سرویس تماس حاصل فرمایید . )