یخ زدگی آب در اواپراتور چیلرها باعث اختلال در عملکرد آنهاشده و گاها باعث ورود آب به مدار تبرید و باعث ایجاد اشکال در کمپرسور می گردد. دراواپراتورهای صفحه ای یخ زدگی باعث سوراخ شدن صفحات داخلی مبدل و عدم کارایی آن میشود. یخ زدگی زمانی اتفاق می افتد که دمای آب به صفر میرسد. جهت جلوگیری از اینامر بایستی محافظت های مختلفی صورت پذیرد. یکی از دلایل عمده کاهش دبی آب عبوری از اواپراتور (مثل گرفتگی فیلتر آب) میباشد که باعث افزایش اختلاف دمای آب ورودی وخروجی شده و امکان یخ زدگی را بالا می برد. جهت جلوگیری از یخ زدگی در چیلرها به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. از فیلتر آب با مش کمتر از 1میلیمتر با 16 عدد مش در هر اینچ مربع استفاده نمایید. این فیلتر ذرات درشت تر راجذب نموده و اجازه ورود آن ها را به اواپراتور نمیدهد. ورود ذرات درشت به اواپراتور باعث افزایش افت فشار و کاهش راندمان و افزایش امکان یخ زدگی میگردد. این فیلترها را هر روز (در آغاز راه اندازی چیلرها) و هر هفته پس از پنج روز از زمان راه اندازی چیلر تمیز نمایید.
  2. از یک آنتی فریز جهت کنترل آب ورودی به اواپراتور استفاده نمایید. در صورت کاهش دمای آب از مقدار تنظیم شده آنتی فریز شیر برقی مدار دیفراست را باز نموده و گاز داغ خروجی کمپرسور وارد اواپراتورشده و احتمال یخ زدگی از بین می رود. در این حالت پمپ سیرکوله خاموش نشده و بایستی روشن بماند. (دمای تنظیم آنتی فریز +5 سانتیگراد پیشنهاد می گردد.)
  3. از ترموستات جهت کنترل دمای آب خروجی از دستگاه و فلوسوئیچ جهت کنترل دبی آب در گردش استفاده نمایید. فلوسویئچ شدت جریان آب را منترل می نماید و در صورت گرفتگی فیلترها و کاهش جریان آب، واردعمل شده شیر برقی مدار دیفراست را باز میکند. (ترموستات را روی عدد +7 سانتیگراد تنظیم نمایید.)
  4. چیلر را به سیستم پمپ دان مجهز نکنید. سیستم پمپ دان ممکن است باعث یخ زدگی شود.
  5. ابتدا پمپ آب اواپراتور را روشن نموده و پس از لحظاتی تاخیر چیلر را وارد مدار کنید. این زمان تاخیر حدود 3 دقیقه پیشنهاد میگردد. (زمان خاموش شدن پمپ بایستی 3 دقیقه بعد از خاموش شدن چیلر باشد.)
  6. از مدار گاز داغ دیفراست استفاده نمایید. این خط از خروجی کمپرسور تا بعد از شیر انبساط کشیده شده و یک شیر برقی درمسیر آن نصب می شود. این شیر برقی توسط آنتی فریز و ترموستات و فلوسوئیچ کنترل میگردد. در صورت بروز یخ زدگی یا احتمال آن شیر برقی باز شده و گاز داغ وارد اواپراتور می شود. در صورت انجام بیش از 7 بار دستگاه خاموش شده و مسئول فنی بایستی مشکل را بررسی کند. (احتمالا جریان آب کم شده و یا فیلتر آب کثیف شده است)
  7. در چیلرهای با کاربرد صنعتی حتمااز ترکیب آب و ضد یخ استفاده شود. در پریودهای زمانی مشخص از وجود ضد یخ اطمینان حاصل کنید.
  8. از ترموستات با دو سنسور در ورود وخروج اواپراتور حساس به اختلاف دمای ورود و خروج استفاده کنید.
  9. از پرشر سویچ در ورودی اواپراتور روی خط آب استفاده شود.
  10. از سنسور دما جهت خواندن دمای بدنه پلیت استفاده شود.

بازرگانی تکنو سرویس